දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 18 ජාත්‍යන්තර සමාන වැටුප් දිනය (Significance Of The Day - September 18 International Equal Pay Day)

දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 18 ජාත්‍යන්තර සමාන වැටුප් දිනය (Significance Of The Day - September 18 International Equal Pay Day) - Your Choice Way

සැප්තැම්බර් 18 දින සමරනු ලබන ජාත්‍යන්තර සමාන වැටුප් දිනය නියෝජනය කරන්නේ සමාන වටිනාකමක් ඇති වැඩ සඳහා සමාන වැටුප් ලබා ගැනීම සඳහා දිගුකාලීන උත්සාහයන් ය. එය තවදුරටත් මානව හිමිකම් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ කැපවීම සහ කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමයින්ට වෙනස් කොට සැලකීම ඇතුළු සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් කිරීම්වලට එරෙහිව ගොඩනඟයි.

සෑම කලාපයකම, කාන්තාවන්ට පිරිමින්ට වඩා අඩු වැටුප් ගෙවනු ලබන අතර, ස්ත්‍රී පුරුෂ වැටුප් පරතරය ගෝලීය වශයෙන් සියයට 20ක් පමණ ලෙස ගණන් බලා ඇත. කාන්තා සහ පිරිමි අතර ඓතිහාසික හා ව්‍යුහාත්මක අසමාන බල සබඳතා, දරිද්‍රතාවය සහ අසමානතා සහ කාන්තා සහ ගැහැණු හැකියාවන් සීමා කරන සම්පත් සහ අවස්ථා සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ අවාසි හේතුවෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් සවිබල ගැන්වීම දිගටම අඩාල වේ. එම පරතරය අඩු කිරීමේ ප්‍රගතිය මන්දගාමී විය. පිරිමින්ට සහ කාන්තාවන්ට සමාන වැටුප් පුළුල් ලෙස අනුමත කර ඇතත්, එය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම දුෂ්කර වී ඇත.

කිසිවකු ඉතිරි නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා, තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGs) ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය සහ සියලුම කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් සවිබල ගැන්වීම ආමන්ත්‍රණය කරයි. තවද, SDGs පූර්ණ හා ඵලදායි රැකියාවක් සහ තරුණයින් සහ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් ඇතුළු සියලුම කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සඳහා යහපත් රැකියාවක් සහ සමාන වටිනාකමක් ඇති වැඩ සඳහා සමාන වැටුප් ලබා දීමෙන් යහපත් රැකියාවක් සහ ආර්ථික වර්ධනයක් ප්‍රවර්ධනය කරයි. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ 2030 න්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ඉදිරිදර්ශනයක් ප්‍රධාන ප්‍රවාහය ඉතා වැදගත් වේ.

සමාන වැටුප් ලබා ගැනීම මානව හිමිකම් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සඳහා වැදගත් සන්ධිස්ථානයකි. ඒ සඳහා සමස්ත ලෝක ප්‍රජාවගේම උත්සාහය අවශ්‍ය වන අතර තවත් වැඩ කොටසක් කිරීමට ඉතිරිව තිබේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තාවන් සහ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය (ILO) ඇතුළුව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, සාමාජික රාජ්‍යයන්ට සහ සිවිල් සමාජයට, කාන්තා සහ ප්‍රජා-පාදක සංවිධානවලට සහ ස්ත්‍රීවාදී කණ්ඩායම්වලට මෙන්ම ව්‍යාපාරවලට සහ කම්කරුවන්ගේ හා සේවා යෝජකයන්ගේ සංවිධානවලට රැකියාව සඳහා සමාන වැටුප් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ආරාධනා කරයි. සමාන වටිනාකමක් සහ කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම.
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 18 ජාත්‍යන්තර සමාන වැටුප් දිනය (Significance Of The Day - September 18 International Equal Pay Day) දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 18 ජාත්‍යන්තර සමාන වැටුප් දිනය (Significance Of The Day - September 18 International Equal Pay Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 18, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment