Digiri Digale Winase Digiri Digale Song Lyrics - ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ ගීතයේ පද පෙළ

Digiri Digale Winase Digiri Digale Song Lyrics - ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ ගීතයේ පද පෙළ
Song Title : Digiri Digale Winase Digiri Digale (ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ)
ගායනය : රෝහිණී සුදසිංහ සමග මොරිස් දහනායක


දන්න අපට බොරු මොකටද කලියුග කාලේ //

මහ ලොකුවට ඇක්ටින් තොරතුරු හොය හොය ලියතී
රට වට කර වැට බැන්දත් කියන දේම කියමී

රටට අපොයි පරකාසේ ගෙදරට මරගාතේ
දැක්ක තැනදි දෙකට නැමෙයි ලී රූකඩ වාගේ
බණින තැනට අනේ අපොයි ඇයි දුවගෙන එන්නේ
දුක හිතෙනව හැටි දැක්කම කොහොමද පන්නන්නේ

දන්න අපට බොරු මොකටද කලියුග කාලේ
ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ
ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ
දන්න අපට බොරු මොකටද කලියුග කාලේ

දුවල දුවල හිටපු තැනට එන කොල්ලෙක් කියලා
ඉස්සර කාලේ සමහරු මතකයි මට කිවුවා

දුවන්නෙ නෑ හිතක් තිබුන නම් ආයෙත් එන්න
හොඳයි තාම මට නළාව යන අතකට යන්න
රහට හොඳට ගීත ගයපු අය උපදෙස් අනුව
කොහොමද මිස්ටර් බලන්න දැන් තියාපු කණුව

ඔයයි මමයි සින්දු කිව්වෙ කිරි බොන කාලේ
පිස්සු විකාරේ තමුසෙට පිස්සු විකාරේ

ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ
දන්න අපට බොරු මොකටද කලියුග කාලේ

රොක් රොක් රොක් රොක් අරවුන්ඩ් අ ක්ලොක් කියාලා නටමූ
ගහෙන් ගහට කොටන අයට සිදුවුණු දේ දනිමූ

සංගීතය පතුරවන්ට හඳටත් මම යනවා
එතනත් ටික කලක් ඉඳල හඳත් අරන් එනවා
අපේ අසන්නනි කවුරුත් හඳට යන්න වාංග
හරස් කපලා දැන් ටූ ලේට් නීංග ෂුම්ම පෝංග

දන්න අපට බොරු මොකටද කලියුග කාලේ
ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ
ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ
දන්න අපට බොරු මොකටද කලියුග කාලේ

ද්‍රවිඪ ගීය

Eee .........yah
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale
hah.. 
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale

adhigamaaga padichchi padichchi muuLai kalanggi pochchu
anu kundai thaan pottu kittu azhinjchu pogalaachchu ...//

arivillaama padaichchiputtaa mirugamunnu sonnom
antha mirugamellaam nammai paaththu sirikkuthenna seyvom
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale

ayyaa varavai paaththu veettil engguRaangga ammaa
antha ayyaa ingge kummaalam thaan poduraaru summaa ....//

appan paattan aasthiyellaam ciggarete aaga maari
ayyaa vaayil pugaiyudhu paar
(I am very sorry)

ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaal

dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale ...//

kariyum koottum sorum thinna maattaar intha mainar
kaanjchi pona rotti thundu thookkum ivar dinnar ....//
kurukku vazhiyil panaththai serkka intha manidhan aasai
kuthirai vaalil poyi kattiduvaar kaasai

ulagam porra pokka paaru thanggame thillaale
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale

dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale ...//

kannum kannum pesikkuthu muukkum muukkum muttuthu
ponnum aanum jodi pottu kaiyum kaalum aattuthu ....//
kandavangga maNdai ellaam thaalaththoda aaduthu
kaalu kaiyi udambai ellaam thuukki thuukki poduthu

ulagam porra pokka paaru thanggame thillaale
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale

dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale ...//
-hai….. yaa…
ulagam porra pokka paaru thanggame thillaale
dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale

dinggiri dinggaale meenaatchi dinggiri dinggaale
ulagam pora pokka paaru thanggame thillaale ...//

டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
ஹ.. டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
அதிகமாக படிச்சி படிச்சி மூளை கலங்கி போச்சு
அணு குண்டை தான் போட்டு கிட்டு அழிஞ்சு போகலாச்சு
அறிவில்லாம படைச்சிபுட்டா மிருகமுன்னு சொன்னோம்
அந்த மிருகமெல்லாம் நம்மை பாத்து சிரிக்குதென்ன செய்வோம்
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

அய்யா வரவை பாத்து வீட்டில் ஏங்குறாங்க அம்மா..
அந்த அய்யா இங்கே கும்மாளம் தான் போடுறாரு சும்மா..
அப்பன் பாட்டன் ஆஸ்தியெல்லாம் சிகரெட்டாக மாறி..
அய்யா வாயில் புகையுது பார் …
I AM VERY SORRY….

உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

கறியும் கூட்டும் சோறும் தின்ன மாட்டார் இந்த மைனர்
காஞ்சி போன ரொட்டி துண்டு தோக்கும் இவர் டின்னர்..
குறுக்கு வழியில் பணத்தை சேர்க்க இந்த மனிதன் ஆசை..
குதிரை வாலில் போயி கட்டிடுவார் காசை..

உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

கண்ணும் கண்ணும் பேசிக்குது மூக்கும் மூக்கும் முட்டுது
பொண்ணும் ஆணும் ஜோடி போட்டு கையும் காலும் ஆட்டுது
கண்ணும் கண்ணும் பேசிக்குது மூக்கும் மூக்கும் முட்டுது
பொண்ணும் ஆணும் ஜோடி போட்டு கையும் காலும் ஆட்டுது
கண்டவங்க மண்டை எல்லாம் தாளத்தோட ஆடுது
காலு கையி உடம்பை எல்லாம் தூக்கி தூக்கி போடுது..

உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
ஹை….. யா…
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே

உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

Film : Anbu Engey 1958
Singer : T. M. Soundararajan
Lyricist : V. Seetharaman
Music Director : Vedha

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
Digiri Digale Winase Digiri Digale Song Lyrics - ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ ගීතයේ පද පෙළ Digiri Digale Winase Digiri Digale Song Lyrics - ඩිඟිරි ඩිඟාලේ විනාසෙ ඩිඟිරි ඩිඟාලේ ගීතයේ පද පෙළ Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on Monday, July 25, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment