සිරුර නිවන සුවඳ ඔසුව - සැවැන්දරා ( Sawandara )

සිරුර නිවන සුවඳ ඔසුව - සැවැන්දරා ( Sawandara ) - Your Choice Way
✅ ආයුර්වේදයේ  යොදා  ගැනෙන  සුවඳවත් ම  ඖෂධය   ලෙස  සැළකෙන  සැවැන්දරා , සිරුරේ   දාහය  නිවමින්  සුවඳත්  සිසිලත්  බෙදාලන  අපූරු  ශාකයක්. 

🌿 එනිසා ම  සුගන්ධි  මූල,  ශීත මූල  ,    සුවඳ  හොට ,  හරිප්‍රිය ,ආදි    නම්  ගණනාවකින්   එය   හැඳින්වෙනවා

🌿 එය  මානා  වර්ගයට  අයත්  තෘණ   විශේෂයක්.  ඉන්දියාවේත්  ශ්‍රී  ලංකාවේත්  දක්නට  ලැබෙනවා. 

🌿 ගැඹුරට  විහිදෙන  මූල  පද්ධතිය නිසා  කඳුකරයේ  පාංශු  ඛාදනයට    අගනා පිළිතුරක්  ලෙස   සැළකෙන  අතර   මෙරට   ඕනෑම  ප්‍රදේශය ක      වවාගත හැකියි.

🌿 ඖෂධ  සඳහා   වැඩි  වශයෙන්  යොදා   ගැනෙන්නේ ශාකයේ   මුල්  කොටසයි.  එය    සිරුරේ  අභ්‍යන්තර  මෙන්ම  බාහිර  ප්‍රතිකාර  සඳහා ද  යොදා   ගැනෙනවා. 

🌿 සැවැන්දරා,     සෙම් පිත් සමනය   කරන,   සිරුරේ  දැවිල්ල  නසන,  ලේ  පිරිසුදු කරන,  ඉදිමුම්  සුවකරන,  වමනය  වළකන,  කුසගිනි  වඩවන.    මුත්‍රා කාරකයක්   ලෙස  හඳුන්වන්න  පිළිවන්.  තිත්ත  හා  මධුර  රසයෙන්  යුක්තයි.

🌿 සැවැන්දරා  උෂ්ණ  කාලයේ   පීඩාවට  පත්වන්නන්ට  දිව්‍ය  ඖෂධයක්  වැනියි.  වතුර  කලයකට  වියලි  මුල්  කීපය ක්   දමා  බීමට ගැන්මෙන්  එවැනි  කාලයන්හි  සිරුරේ  ඇතිවන   විවිධ    අපහසුතා  දුරු වෙනවා. 

🌿 දේශීය වෛද්‍ය  ව්ද්‍යා  ග්‍රන්ථවල  සැවැන්දරා  හඳුන්වා  දී  ඇත්තේ  සිරුරේ  දැවිල්ල  නැතිකර , වර්ණය  ලබා දී  ,පැහැපත්  සිනිඳු සමක්  ඇතිකරන්නක්  ලෙසයි.

🌿 නෑමේදී වියළි  මුල්   අහුරක්  ගෙන  සමේ  ඇතිල්ලීමෙන්   එහි  වියළි  බව දුරුවී  කාන්තිමත්  තෙත් ගතියක්  හා  පැහැපත්  බවක්  ඇතිවෙනවා.  .

🌿 එම  කුඩු   සුදු හඳුන්  සමග ඇල්දියෙන්  අනා  මුහුණේ  ගෑමෙන්      ,කුරුලෑ  ලප  සුවවෙනවා. 

🌿 සම  සුමුදු  හා  සුවඳවත්  කරන  ගති  නිසාම  සැවැන්දරාවලින්    විවිධ    සුවඳ විලවුන්    සබන්වර්ග  හා  ක්‍රීම්  වර්ග  නිෂ්පාදනය  කෙරෙනවා.

🌿 ආශ්වාස  වාතය  සුවඳ  ගැන්වීම  සඳහා  මුල්වලින්  අවාන් ද  නිපදවනු  ලබනවා.    

🌿 සැවැන්දරාවලින්  තෙල්   සිඳිනු  ලබන   අතර    ඒවා  හිස  ගෑමෙන්  හිසරදය  ඉක්මනින්  දුරු  කර  ගත  හැකියි.

🌿 හන්දි වේදනා  ,  හන්දි  ඉදිමුම්   තැලීම්  ආදියේ දී   තෙල්  ආලේප  කිරීමෙන් සහන   සැලසෙනවා.

🌿 හිසේ  වේදනා  ඇතිවූ  විට  මුල්  කුඩු  ඇල්දියෙන්  අඹරා   කල්කයක්  සේ  නළලේ  ගෑමෙන්ද,   ඇඟපතේ  වේදනා  ඇතිවූ  ව්ට  ඒ   ඒ  තන්හි  ගෑමෙන්ද  වේදනා  දුරුවී යනවා.

🌿 සැවැන්දරා මුල් දල්වා එහි  දුම   නාසය ට  ඉරීමෙන්  හිසරදය  හා  හිසේ බර  ගතිය  අඩුවනවා.

🌿 සැවැන්දරා අම්ල පිත්ත  රෝගය  දැඩි  වේදනාකාරිවූ විටත්  ඊට කදිම  පිළීතුරක්.    අමු  මුල්    කොටා  එහි  යුෂ  පානය  කිරීමෙන්  ඉන්  ක්ෂණික  සුවයක්  අත්වනවා.

🌿 උෂ්ණ  බිබිලි  විසප්පු  කුෂ්ට  වැනි  චර්ම  රෝගවල දී  සහනය  ලබා ගැනීමට   ද  සැවැන්දරා  උපකාරී වෙනවා.    දිනපතා  නෑමේදී   බැබිල  මුල්  රත් හඳුන්   සැවැන්දරා, මුල්   කුඩුකොටගෙන   වතුර  මිශ්‍ර කර   සේදීමෙන්    ටික කලකින්    ඒවා   සූවපත්කර  ගත  හැකියි.

🌿 රුධිරය  පිටවන  අර්ශස්  රෝගය   ඇතිවිට  සැවැන්දරා   මුල්  සුදු  හඳුන්  සමව ගෙන  හාල්  සේදූ  දියෙන්  අඹරා  සීනි  දමා  වේල්  කීපයක් පානය   කිරීමෙන්   සහන  ලබා  ගතහැකි  බව  සඳහන්වෙනවා.

🌿 රුධිරය  පිරිසිදුවීම  සඳහා  නෙල්ලි  රස කිඳ  තම්බා  පෙරා   ඊට  වියලි  සැවැන්දරා  මුල්  කුඩු  දමා  පානය  කිරීම  සුදුසුයි.

🌿 මඳ අව්වේ  වියළාගත්   සැවන්දරා මුල්  කුඩුකර  රැයෙහි  වතුර  වීදුරුවක  දමා  උදෑසන  පෙරා  බීමෙන්  දවසම  සිරුර  සිසිල්ව  තැබෙන  අතර  එය  මුත්‍රා  දැවිල්ලටද   හොඳ  ප්‍රතිකාරයක් .

🌿 වියලි  සැවැන්දරා  කුඩු  වලට  උතුරන  වතුර  දමා   කෝපි  මෙන්  පානය  කිරීම  සමේ  ආසාදන  දුරුකර  සිසිල  සදන්නක්.

🌿 සැවැන්දරා  මුල්  කුඩු  ,  රැයෙහි  තැඹිලි ගෙඩියක  ඇස්ස  කපා  එයට  දමා  රැය පින්නේ  තියෙන්නට  හැර  උදෑසන  පානය  කිරීමෙන් සිසිල  ලැබීම  මෙන්ම  සමේ   රෝග  සුවපත් වීමද  සිදුවෙනවා.

🌿 මෙයට ම  සුදු  හඳුන් කුඩු ද එක්කළොත්     සිරුර  දැවිල්ල,  ඩහදි ය  දැමීම, වැනි  තත්ත්වයන් ටද  හිතකර වෙනවා. 

🌿 දහදිය දුගඳ   හා සිරුරේ  දැව්ල්ල  නැතිවීම  සඳහා     සැවැන්දරා මුල්  ඇල්දියෙන්  අඹරා  සිරුරේ  ගා පැයකින්  පසු නෑම ත් සුදුසුයි.

🌿 සැවැන්දරා  මුල්  කෂාය   උදය  හවස   දින කීපයක්  පානය  කළොත්   සිරුරේ    ජීර්ණ පද්ධතියේ  රෝගත්,  අම්ලපිත්ත  රෝගයත් සුවපත්වෙනවා. 

🌿 ආමාශයේ  ඇසිඩ්    නිපදවීම  අඩු කර දෙන  එම  කෂාය  සකසා ගන්නේ  සැවැන්දරා  මුල්  කීපයක්  මුට්ටියක  දමා  පත  අට  එකට  සිඳුවා  වේලකට  පත  බාගය  බැගින් ගැනීමෙන් .

🌿 ජීර්ණ  පද්ධතියේ  ඕනෑම  රෝගයකට සුව දෙන  මෙම  කෂාය   වමනය  ඔක්කාරය,  බඩ  බුරුල්වී  යාම්  වැනි  තත්ත්වයන්හිදීත්  සහන  සලසන   බව  සඳහන්.  

🌿 සැවැන්දරා  මුල්  හා  බෙලි ගැට  මද  සම ව ගෙන   පත  අට  එකට  කෂාය  හිඳුවා  බීම  ද   අතීසාරය  හා  මල බුරුල්ව යාම  සඳහා  ගුණ  දායකයි.

🌿 වියළි  සැවැන්දරා මුල්  කුඩු  කිරි වීදුරුවකට   දමා    සීනි  මුසුකර  දිනපතා  බීමෙන්   ඩහදිය   දුගඳ  දුරුවී  සිරුර  සිසිල්වන   බව  සඳහන්වනවා.

විශ්මිත හෙළ ඔසු
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
උපුටා ගැනීමකි...
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
සිරුර නිවන සුවඳ ඔසුව - සැවැන්දරා ( Sawandara ) සිරුර නිවන සුවඳ ඔසුව - සැවැන්දරා ( Sawandara ) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on March 06, 2021 Rating: 5

2 comments:

  1. Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. sa gaming

    ReplyDelete
  2. I think this is a really good article.You make this information interesting and engaging.You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing. engagement rings for sale

    ReplyDelete