දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 16 ඕසෝන්‌ වියන සංරක්ෂණය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - September 16 International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 16 ඕසෝන්‌ වියන සංරක්ෂණය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - September 16 International Day for the Preservation of the Ozone Layer) - Your Choice Way

බහුලව භාවිතා වන රසායනික ද්‍රව්‍ය ගණනාවක් ඕසෝන් ස්ථරයට අතිශයින් හානිකර බව සොයාගෙන ඇත. හැලෝකාබන් යනු කාබන් පරමාණු එකක් හෝ කිහිපයක් හැලජන් පරමාණු එකකට හෝ වැඩි ගණනකට (ෆ්ලෝරීන්, ක්ලෝරීන්, බ්‍රෝමීන් හෝ අයඩින්) සම්බන්ධ කර ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය වේ. බ්‍රෝමීන් අඩංගු හැලෝකාබන සාමාන්‍යයෙන් ක්ලෝරීන් අඩංගු ඒවාට වඩා ඕසෝන් ක්ෂය වීමේ විභවය (ODP) බෙහෙවින් වැඩි ය. ඕසෝන් ක්ෂය වීම සඳහා ක්ලෝරීන් සහ බ්‍රෝමීන් බොහොමයක් සපයා ඇති මිනිසා විසින් සාදන ලද රසායනික ද්‍රව්‍ය වන්නේ මෙතිල් බ්‍රෝමයිඩ්, මෙතිල් ක්ලෝරෝෆෝම්, කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් සහ හැලෝන්, ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (සීඑෆ්සී) සහ හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (එච්සීඑෆ්සී) ලෙස හඳුන්වන රසායනික ද්‍රව්‍යවල පවුල් වේ.
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 16 ඕසෝන්‌ වියන සංරක්ෂණය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - September 16 International Day for the Preservation of the Ozone Layer) දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 16 ඕසෝන්‌ වියන සංරක්ෂණය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - September 16 International Day for the Preservation of the Ozone Layer) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 18, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment