දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 15 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය (Significance Of The Day - July 15 World Youth Skills Day)

දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 15 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය (Significance Of The Day - July 15 World Youth Skills Day) - Your Choice Way

2014 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ජූලි 15 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද යෝජනාවක් සම්මත කළේය. පළමු ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය 2015 ජූලි 15 දින පවත්වන ලදී.

දිනය සඳහා පසුගිය තේමාවන් ඇතුළත් වේ:
  • 2020: ඔරොත්තු දෙන තරුණයෙකු සඳහා කුසලතා
  • 2019: තිරසාරත්වය සහ නවෝත්පාදනය සඳහා තරුණ කුසලතා
  • 2018: නවෝත්පාදනය සහ තිරසාරත්වය
  • 2017: රැකියාවේ අනාගතය සඳහා කුසලතා
  • 2016: තරුණ රැකියා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිපුණතා සංවර්ධනය
  • 2015: පශ්චාත් 2015 න්‍යාය පත්‍රයේ ජීවිතය සඳහා යෞවන කුසලතා

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 15 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය (Significance Of The Day - July 15 World Youth Skills Day) දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 15 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය (Significance Of The Day - July 15 World Youth Skills Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 17, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment