දවසේ වැදගත්කම - ඔක්තෝම්බර් 09 ලෝක සංක්‍රමණික පක්ෂි දිනය (Significance Of The Day - October 09 World Migratory Bird Day)

දවසේ වැදගත්කම - ඔක්තෝම්බර් 09 ලෝක සංක්‍රමණික පක්ෂි දිනය (Significance Of The Day - October 09 World Migratory Bird Day) - Your Choice Way
කුරුල්ලන් අපේ ලෝකය සම්බන්ධ කරයි යන තේමාව යටතේ ලෝක සංක්‍රමණික කුරුළු දිනය, අද (ඔක්තෝම්බර් 09) ලොවපුරා ජනතාව සමරනු ලැබේ. 
 
සංක්‍රමණික පක්ෂීන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ එම කුරුළු විශේෂ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම එක්සත් ජාතීන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණයි. 
 

මෙම දිනය නම්  කර ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ගිවිසුම් දෙකක් වන සංක්‍රමණික විශේෂයන් පිළිබඳ සම්මුතිය සහ අප්‍රිකානු-යුරේසියානු සංක්‍රමණික ජල කුරුලු ගිවිසුම සහ කොලරාඩෝ හි ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන පරිසරය සඳහා අමෙරිකාව අතර සහයෝගීතාවෙනි.
 
ලෝකයේ පක්ෂි විශේෂ 11,000 න් 1,800 ක් පමණ සංක්‍රමණය වන අතර ඇතැම් කුරුළු විශේෂ විශාල දුර ප්‍රමාණයක් පියාසර කරයි
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - ඔක්තෝම්බර් 09 ලෝක සංක්‍රමණික පක්ෂි දිනය (Significance Of The Day - October 09 World Migratory Bird Day) දවසේ වැදගත්කම - ඔක්තෝම්බර් 09 ලෝක සංක්‍රමණික පක්ෂි දිනය (Significance Of The Day - October 09 World Migratory Bird Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on October 09, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment