ඔටුවෙක්ව හදමු (Origami Camel)

ට්‍රක් එකක් හදමු (Origami Camel) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - ඔටුවගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ඔටුවෙකි.

Origami - A Camel How to fold paper. This is origami a Camel.

ට්‍රක් එකක් හදමු (Origami Camel) - Your Choice Way

ට්‍රක් එකක් හදමු (Origami Camel) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ඔටුවෙක්ව හදමු (Origami Camel) ඔටුවෙක්ව හදමු (Origami Camel) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on December 15, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment