දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 08 ලෝක භෞත චිකිත්සක දිනය (Significance Of The Day - September 08 World Physical Therapy Day)

දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 08 ලෝක භෞත චිකිත්සක දිනය (Significance Of The Day - September 08 World Physical Therapy Day) - Your Choice Way

1996 දී සැප්තැම්බර් 8 ලෝක PT දිනය ලෙස නම් කරන ලදී. ලෝක භෞතචිකිත්සාව 1951 දී ආරම්භ කරන ලද දිනය මෙයයි.

මෙම දිනය ගෝලීය භෞතචිකිත්සක ප්‍රජාවේ එකමුතුකම සහ සහයෝගීතාවය සනිටුහන් කරයි. භෞතචිකිත්සකවරුන් තම රෝගීන් සහ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් කරන සේවය හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාවකි. ලෝක PT දිනය අවධානය යොමු කිරීමක් ලෙස භාවිතා කරමින්, ලෝක භෞත චිකිත්සාව අරමුණු කරන්නේ වෘත්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ විශේෂ ise තාව ඉහළ නැංවීමට දරන ප්‍රයත්නවලදී සාමාජික සංවිධානවලට සහාය වීමයි.

ලොව පුරා වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ ලෝක PT දින ක්‍රියාකාරකම් වෘත්තියේ පැතිකඩ කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන අතර මහජනතාව සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් සමඟ සිටීමයි.

බොහෝ ලෝක භෞතචිකිත්සක සාමාජික සංවිධානවලට දැනටමත් ඔවුන්ගේම ජාතික භෞතචිකිත්සා දින, සති සහ මාස තිබේ. කෙසේ වෙතත්, තමන්ගේම නිශ්චිත දිනයක් නොමැති සංවිධාන බොහෝ විට සැප්තැම්බර් 8 තෝරා ගනී.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 08 ලෝක භෞත චිකිත්සක දිනය (Significance Of The Day - September 08 World Physical Therapy Day) දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 08 ලෝක භෞත චිකිත්සක දිනය (Significance Of The Day - September 08 World Physical Therapy Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 11, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment