දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 18 තිරසාර ගැස්ට්‍රොනොමි දිනය (Significance Of The Day - June 18 Sustainable Gastronomy Day)

දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 18 තිරසාර ගැස්ට්‍රොනොමි දිනය (Significance Of The Day - June 18 Sustainable Gastronomy Day) - Your Choice Way
එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් 2016 දෙසැම්බර් 21 දින යෝජනාව සම්මත කරන ලද අතර, ජූනි 18 ජාත්‍යන්තර සැමරීමක්, තිරසාර ආහාර ද්‍රව්‍ය දිනය ලෙස නම් කරන ලදී. යෝජනාව මගින් ගැස්ට්‍රොනොමි ලෝකයේ ස්වභාවික හා සංස්කෘතික විවිධත්වයට සම්බන්ධ සංස්කෘතික ප්‍රකාශනයක් ලෙස පිළිගෙන ඇත.

COVID-19 වසංගතය තවමත් ලොව පුරා දිග හැරෙමින් පවතින අතර, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සිය ප්‍රකාශයේ සඳහන් කළේ සෘතුමය අමුද්‍රව්‍ය සහ නිෂ්පාදකයින් සැමරීම, වනජීවී සංරක්ෂණය මෙන්ම අපගේ සූපශාස්ත්‍ර සම්ප්‍රදායන් වෙන කවරදාටත් වඩා අදට අදාළ වන බවයි.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 18 තිරසාර ගැස්ට්‍රොනොමි දිනය (Significance Of The Day - June 18 Sustainable Gastronomy Day) දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 18 තිරසාර ගැස්ට්‍රොනොමි දිනය (Significance Of The Day - June 18 Sustainable Gastronomy Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 18, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment