දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 17 නියඟ හා කාන්තාරකරණයට එරෙහිව සටන්‌ කිරීමේ ලෝක දිනය (Significance Of The Day - June 17 World Day To Combat Desertification And Drought)

දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 17 නියඟ හා කාන්තාරකරණයට එරෙහිව සටන්‌ කිරීමේ ලෝක දිනය (Significance Of The Day - June 17 World Day To Combat Desertification And Drought) - Your Choice Way

1992 රියෝ පෘථිවි සමුළුවේදී කාන්තාරකරණය තිරසාර සංවර්ධනයට ඇති ලොකුම අභියෝගයක් ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී. 1994 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය කාන්තාරකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය (UNCCD) පිහිටුවන ලදී. මෙම නීත්‍යානුකූල ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම මගින් පරිසරය සහ සංවර්ධනය තිරසාර ඉඩම් කළමනාකරණයට සම්බන්ධ කරන ලදී. UNCCD වලට අමතරව, UN විසින් ජුනි 17 වන දින කාන්තාරකරණය සහ නියඟයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ලෝක දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. දවස සඳහා මෑත තේමාවන් ඇතුළත් කර ඇත:

2020: ආහාර. පෝෂණය කරන්න.පරිභෝජනය සහ ඉඩම් අතර සම්බන්ධතා.
2019: අපි එක්ව අනාගතය වර්ධනය කරමු
2018: ඉඩම සැබෑ වටිනාකමක් ඇත. එහි ආයෝජනය කරන්න.
2017: ඉඩම් හායනය සහ සංක්‍රමණය අතර සම්බන්ධය.
2016: පෘථිවිය ආරක්ෂා කරන්න. ඉඩම ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න. මිනිසුන් සම්බන්ධ කරන්න.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 17 නියඟ හා කාන්තාරකරණයට එරෙහිව සටන්‌ කිරීමේ ලෝක දිනය (Significance Of The Day - June 17 World Day To Combat Desertification And Drought) දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 17 නියඟ හා කාන්තාරකරණයට එරෙහිව සටන්‌ කිරීමේ ලෝක දිනය (Significance Of The Day - June 17 World Day To Combat Desertification And Drought) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 17, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment