කාර් එකක් හදමු (Origami Car)

කාර් එකක් හදමු (Origami Car) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - කාර් එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි කාර් එකකි.

Origami - A Car How to fold paper. This is origami a Car.

කාර් එකක් හදමු (Origami Car) - Your Choice Way

කාර් එකක් හදමු (Origami Car) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
කාර් එකක් හදමු (Origami Car) කාර් එකක් හදමු (Origami Car) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 20, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment