දවසේ වැදගත්කම - මැයි 17 ලෝක විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු සමාජ දිනය (Significance Of The Day - May 17 World Telecommunication And Information Society Day)

දවසේ වැදගත්කම - මැයි 17 ලෝක විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු සමාජ දිනය (Significance Of The Day - May 17 World Telecommunication And Information Society Day) - Your Choice Way

ITU (International Telegraph Convention)ආරම්භ කිරීම සහ 1865 දී පළමු ජාත්‍යන්තර ටෙලිග්‍රාෆ් සම්මුතිය අත්සන් කිරීම සනිටුහන් කරමින් 1969 සිට මැයි 17 වන දින ලෝක විදුලි සංදේශ දිනය වාර්ෂිකව සමරනු ලැබේ. එය 1973 දී Malaga-Torremolinos හි පැවති Plenipotentiary සමුළුව විසින් 46 යෝජනාව ලෙස ආරම්භ කරන ලදී.

ලෝක විදුලි සංදේශ දිනය
2005 නොවැම්බරයේදී, තොරතුරු සමාජය පිළිබඳ ලෝක සමුළුව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ වැදගත්කම සහ WSIS විසින් මතු කරන ලද තොරතුරු සමාජයට අදාළ පුළුල් පරාසයක ගැටළු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා මැයි 17 ලෝක තොරතුරු සමාජ දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. මහා සභාව විසින් 2006 මාර්තු මාසයේදී යෝජනාවක් (A/RES/60/252) සම්මත කරන ලද අතර ලෝක තොරතුරු සමාජ දිනය සෑම වසරකම මැයි 17 දින සමරනු ලැබිය යුතුය.

ලෝක විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු සමාජ දිනය
2006 නොවැම්බරයේදී, තුර්කියේ ඇන්ටාලියා හි පැවති ITU පූර්ණ බලැති සමුළුව මැයි 17 වන දින ලෝක විදුලි සංදේශ සහ තොරතුරු සමාජ දිනය ලෙස සිදුවීම් දෙකම සැමරීමට තීරණය කළේය. යාවත්කාලීන කරන ලද යෝජනාව 68 සාමාජික රටවලට සහ අංශ සාමාජිකයින්ට මෙම දිනය සැමරීම සඳහා සුදුසු ජාතික වැඩසටහන් සංවිධානය කරමින් වාර්ෂිකව සැමරීමට ආරාධනා කරයි:

කවුන්සිලය විසින් සම්මත කරන ලද තේමාව පිළිබඳ ආවර්ජනය සහ අදහස් හුවමාරු කිරීම උත්තේජනය කිරීම
සමාජයේ සියලුම හවුල්කරුවන් සමඟ තේමාවේ විවිධ පැති ගැන විවාද කිරීම
ITU සහ එහි සෙසු සාමාජිකත්වය වෙත නැවත පෝෂණය කිරීම සඳහා තේමාවට පාදක වන ගැටළු පිළිබඳ ජාතික සාකච්ඡා පිළිබිඹු කරන වාර්තාවක් සකස් කිරීම

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - මැයි 17 ලෝක විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු සමාජ දිනය (Significance Of The Day - May 17 World Telecommunication And Information Society Day) දවසේ වැදගත්කම - මැයි 17 ලෝක විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු සමාජ දිනය (Significance Of The Day - May 17 World Telecommunication And Information Society Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on May 17, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment