දවසේ වැදගත්කම - නොවැම්බර් 20 අප්‍රිකා කාර්මීකරණ දිනය (Significance Of The Day - November 20 Africa Industrialization Day)

දවසේ වැදගත්කම - නොවැම්බර් 20 අප්‍රිකා කාර්මීකරණ දිනය (Significance Of The Day - November 20 Africa Industrialization Day) - Your Choice Way

අප්‍රිකානු රටවල තිරසාර සහ සියල්ල ඇතුළත් ආර්ථික වර්ධනය සඳහා කාර්මික සංවර්ධනය ඉතා වැදගත් වේ. කර්මාන්තයට නව උපකරණ සහ නව තාක්ෂණික ක්‍රම හඳුන්වා දීමෙන් ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට, ශ්‍රම බලකායේ හැකියාවන් වැඩි කිරීමට සහ රැකියා උත්පාදනය කිරීමට හැකිය. දේශීය ආර්ථිකයන් සමඟ ශක්තිමත් සම්බන්ධතා ඇති කාර්මිකකරණය, අප්‍රිකානු රටවලට ඉහළ වර්ධන වේගයක් අත්කර ගැනීමට, ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයන් විවිධාංගීකරණය කිරීමට සහ බාහිර කම්පනවලට නිරාවරණය වීම අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. මෙය රැකියා සහ ධනය උත්පාදනය තුළින් දිළිඳුකම පිටුදැකීමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සපයනු ඇත.

අප්‍රිකාව සඳහා දෙවන කාර්මික සංවර්ධන දශකයේ (1991-2000) රාමුව තුළ, එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය, 1989 දී, නොවැම්බර් 20 "අප්‍රිකා කාර්මිකකරණ දිනය" ප්‍රකාශයට පත් කළේය. එතැන් සිට, එක්සත් ජාතීන්ගේ පද්ධතිය අප්‍රිකාවේ කාර්මිකකරණයේ වැදගත්කම සහ මහාද්වීපය මුහුණ දෙන අභියෝග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ලොව පුරා එදින සිදුවීම් පවත්වා ඇත.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - නොවැම්බර් 20 අප්‍රිකා කාර්මීකරණ දිනය (Significance Of The Day - November 20 Africa Industrialization Day) දවසේ වැදගත්කම - නොවැම්බර් 20 අප්‍රිකා කාර්මීකරණ දිනය (Significance Of The Day - November 20 Africa Industrialization Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on November 21, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment