දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 21 ජාත්‍යන්තර වන දිනය (Significance Of The Day - March 21 International Day of Forests)

දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 21 ජාත්‍යන්තර වන දිනය (Significance Of The Day - March 21 International Day of Forests) - Your Choice Way

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය 2012 මාර්තු 21 වන දින ජාත්‍යන්තර වනාන්තර දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළේ සියලු වර්ගවල වනාන්තරවල වැදගත්කම සැමරීම සහ දැනුවත් කිරීම සඳහා ය. ගස් සිටුවීමේ ව්‍යාපාර වැනි වනාන්තර සහ ගස් සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කිරීමට දේශීය, ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයන් සිදු කිරීමට රටවල් දිරිමත් කරනු ලැබේ.

සංවිධායකයින් වන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ වනාන්තර පිළිබඳ සංසදය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO), රජයන් සමඟ සහයෝගීතාවයෙන්, වනාන්තර පිළිබඳ සහයෝගීතා හවුල්කාරිත්වය සහ ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් අදාළ සංවිධාන වේ.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 21 ජාත්‍යන්තර වන දිනය (Significance Of The Day - March 21 International Day of Forests) දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 21 ජාත්‍යන්තර වන දිනය (Significance Of The Day - March 21 International Day of Forests) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on March 21, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment