දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 30 පුද්ගල ජාවාරමට එරෙහි ලෝක දිනය (Significance Of The Day - July 30 World Day against Trafficking in Persons)

දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 30 පුද්ගල ජාවාරමට එරෙහි ලෝක දිනය (Significance Of The Day - July 30 World Day against Trafficking in Persons) - Your Choice Way

පුද්ගල ජාවාරමට එරෙහි පළමු ලෝක දිනය 2014 ජූලි 30 දින සනිටුහන් කරන ලදී. ජාවාරමට එරෙහි ලෝක දිනය වෙබ් පිටුවට අනුව: "ඕනෑම අවස්ථාවක, ඇස්තමේන්තුගත මිලියන 2.5 ක ජනතාවක් නූතන වහල්භාවයේ සිරවී සිටිති. පිරිමින්, කාන්තාවන් සහ ළමයින් වැටේ. ඔවුන්ගේම රටවල සහ විදේශයන්හි සිටින ජාවාරම්කරුවන් අතට.

ලෝකයේ සෑම රටක්ම මිනිස් ජාවාරමට ගොදුරු වී ඇත, එය සම්භවයක් ඇති රටක්, සංක්‍රමණ හෝ වින්දිතයින් සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස වේවා." එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ පිළිබඳ කාර්යාලය (UNODC) කරුණු පත්‍රිකා සහ වෙනත් දේ ඇතුළත් මිනිස් ජාවාරමට එරෙහි නිල් හෘද ව්‍යාපාරය පිහිටුවා ඇත. සම්පත්.

ඔබේ පාසලට ජාවාරමට එරෙහි ලෝක දිනය සැමරීමට සහ අතීතයේ සහ වර්තමාන වහල්භාවය ගැන ඉගෙන ගැනීමට ඔබට යම් අදහස් අවශ්‍ය නම්, අත්ලාන්තික් සාගරයේ වහල් වෙළඳාම හෝ ළමා ශ්‍රමය හෝ සංක්‍රමණ සහ ජාවාරම් පිළිබඳ අපගේ ලිපි කියවන්න.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 30 පුද්ගල ජාවාරමට එරෙහි ලෝක දිනය (Significance Of The Day - July 30 World Day against Trafficking in Persons) දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 30 පුද්ගල ජාවාරමට එරෙහි ලෝක දිනය (Significance Of The Day - July 30 World Day against Trafficking in Persons) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on Saturday, July 30, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment