දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 28 ලෝක හෙපටයිටිස්‌ දිනය (Significance Of The Day - July 28 World Hepatitis Day)

දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 28 ලෝක හෙපටයිටිස්‌ දිනය (Significance Of The Day - July 28 World Hepatitis Day) - Your Choice Way

ලෝක හෙපටයිටිස් දිනය, ජූලි 28, හෙපටයිටිස් පිළිබඳ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයන් වේගවත් කිරීමට, පුද්ගලයන්, හවුල්කරුවන් සහ මහජනතාවගේ ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රියාකාරකම් දිරිමත් කිරීමට සහ 2017 ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ගෝලීය හෙපටයිටිස් වාර්තාවේ දක්වා ඇති පරිදි වැඩි ගෝලීය ප්‍රතිචාරයක අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කිරීමට අවස්ථාවකි. .

ජූලි 28 දිනය තෝරාගෙන ඇත්තේ එය හෙපටයිටිස් බී වෛරසය (HBV) සොයා ගෙන වෛරසය සඳහා රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණයක් සහ එන්නතක් නිපදවූ නොබෙල් ත්‍යාගලාභී විද්‍යාඥ ආචාර්ය බාරුක් බ්ලම්බර්ග්ගේ උපන් දිනය වන බැවිනි.

2030 වන විට ගෝලීය තුරන් කිරීමේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු වැදගත්ම පරතරය වන්නේ අඩු පරීක්ෂණ සහ ප්‍රතිකාර ආවරණයයි.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 28 ලෝක හෙපටයිටිස්‌ දිනය (Significance Of The Day - July 28 World Hepatitis Day) දවසේ වැදගත්කම - ජූලි 28 ලෝක හෙපටයිටිස්‌ දිනය (Significance Of The Day - July 28 World Hepatitis Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 28, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment