දවසේ වැදගත්කම - මැයි 12 ශාක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - May 12 International Day Of Plant Health)

දවසේ වැදගත්කම - මැයි 12 ශාක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - May 12 International Day Of Plant Health) - Your Choice Way

ජාත්‍යන්තර ශාක ආරක්ෂණ සම්මුතිය (IPPC) ලේකම් කාර්යාලය සෑම වසරකම මැයි 12 වන දින ජාත්‍යන්තර ශාක සෞඛ්‍ය දිනය (IDPH) සැමරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ තීරණය පිළිබඳව ශාක සනීපාරක්‍ෂක මිනුම් පිළිබඳ කොමිසමේ (CPM) අතථ්‍ය රැස්වීමේදී වාර්තා කරන ලදී. ජාත්‍යන්තර ශාක සෞඛ්‍ය වර්ෂයේ (IYPH) වඩාත්ම වැදගත් දායාදයක් වන මෙම තීරණය CPM-16 සාදරයෙන් පිළිගත්තේය. මෙය 2022 සැප්තැම්බර් 21 සිට 23 දක්වා ලන්ඩනයේ පැවැත්වීමට නියමිත ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ශාක සෞඛ්‍ය සමුළුවට (IPHC) අමතරව විය.

මුල් ජාත්‍යන්තර ශාක සෞඛ්‍ය වසර 2020 සැලැස්මට 2020 නොවැම්බර් මාසයේදී හෙල්සින්කි හි ජාත්‍යන්තර ශාක සෞඛ්‍ය සම්මන්ත්‍රණයක් ඇතුළත් විය. කෙසේ වෙතත්, කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් සමුළුව අවසානයේ අවලංගු කරන ලදී.

2021 ජූලි මාසයේදී, IYPH ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කමිටුව යෝජනා කළේ IPHC 2022 මැයි 9-13 සතිය තුළ, ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ශාක සෞඛ්‍ය දිනය (IDPH) ට සමගාමීව සිදු කළ යුතු බවයි. සැම්බියා රජය, එහි ජාතික ශාක ආරක්ෂණ සංවිධානයේ යෝජනාවක් සමඟින්, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව විසින් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සෑම වසරකම මැයි 12 වන දින IDPH සඳහා වන අදහස ඉදිරිපත් කළේය.

IPPC ලේකම් කාර්යාලය ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) සහ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ එක්සත් රාජධානිය විසින් සම සත්කාරකත්වය දරන දෙමුහුන් උත්සවයක් වන ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ශාක සෞඛ්‍ය සමුළුව සම්බන්ධීකරණය කරයි.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - මැයි 12 ශාක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - May 12 International Day Of Plant Health) දවසේ වැදගත්කම - මැයි 12 ශාක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය (Significance Of The Day - May 12 International Day Of Plant Health) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on May 12, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment