දවසේ වැදගත්කම - අප්‍රේල් 28 ICT හි ජාත්‍යන්තර ගැහැණු ළමයින්ගේ දිනය (Significance Of The Day - April 28 International Girls In ICT Day)

දවසේ වැදගත්කම - අප්‍රේල් 28 ICT හි ජාත්‍යන්තර ගැහැණු ළමයින්ගේ දිනය (Significance Of The Day - April 28 International Girls In ICT Day) - Your Choice Way

ගැහැණු ළමයින්ට සහ තරුණියන්ට විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය, ඉංජිනේරු සහ ගණිත (STEM) වෘත්තීන්හි සමෘද්ධිමත් වීමට නම්, ඔවුන්ට අන්තර්ජාලයට සහ ඩිජිටල් මෙවලම් වෙත ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වේ. තාරුණ්‍යය සමඟ සාකච්ඡා කර, ICT 2022 හි ගැහැණු ළමයින් සඳහා අපගේ තේමාව ලෙස “ප්‍රවේශය සහ ආරක්ෂාව” හඳුනා ගත්තේ එබැවිනි.

මෙම වසරේ සහ සෑම වසරකම, ITU සහ අපගේ හවුල්කරුවන් ගැහැණු ළමයින් සහ තරුණියන් සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ වීමට ඇති බාධක අඩු කිරීම සහ ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විසඳුම් සහ අදහස් සංවර්ධනය කිරීමට එක්ව කටයුතු කරයි.

මෙම වසරේ, ICT හි ජාත්‍යන්තර ගැහැණු ළමයින්ගේ දිනය අප්‍රේල් 28 වන දින සමරනු ලැබේ.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - අප්‍රේල් 28 ICT හි ජාත්‍යන්තර ගැහැණු ළමයින්ගේ දිනය (Significance Of The Day - April 28 International Girls In ICT Day) දවසේ වැදගත්කම - අප්‍රේල් 28 ICT හි ජාත්‍යන්තර ගැහැණු ළමයින්ගේ දිනය (Significance Of The Day - April 28 International Girls In ICT Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on April 28, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment