දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 20 ප්‍රංශ භාෂා දිනය (Significance Of The Day - March 20 French Language Day)

දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 20 ප්‍රංශ භාෂා දිනය (Significance Of The Day - March 20 French Language Day) - Your Choice Way

මාර්තු 20 වන දින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රංශ භාෂා දිනය සමරයි.

බහුභාෂා සහ සංස්කෘතික විවිධත්වය සැමරීම සඳහා 2010 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ භාෂා දින හඳුන්වා දෙන ලදී.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සෑම වසරකම අරාබි, චීන, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, රුසියානු සහ ස්පාඤ්ඤ යන එක්සත් ජාතීන්ගේ නිල භාෂා හය සඳහා කැප වූ “භාෂා දින” හයක් සමරයි.

මේ සෑම භාෂාවකම ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය සහ භාවිතය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට මේ දිනවල අවස්ථාව උදා වී ඇත.

La Francophonie (OIF) ජාත්‍යන්තර සංවිධානය බවට පත් වූ සංස්කෘතික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතා නියෝජිතායතනය (ACCT) නිර්මාණය කිරීම සනිටුහන් කරන 1970 මාර්තු 20 දිනට අදාළව ප්‍රංශ භාෂා දිනය සංකේතාත්මකව තෝරා ගන්නා ලදී.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 20 ප්‍රංශ භාෂා දිනය (Significance Of The Day - March 20 French Language Day) දවසේ වැදගත්කම - මාර්තු 20 ප්‍රංශ භාෂා දිනය (Significance Of The Day - March 20 French Language Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on March 20, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment